top of page
יזמות חברתית

אני גרה בכפר סבא, רכזת גינה הקהילתית סביוני הכפר, מנחה ויוצרת בטבע העירוני וביערות באזור. במסע הזה חקרתי סביבות, התבוננתי והתנסתי, הובלתי ויזמתי פעילויות ואירועים בקהילה. למדתי פרמקלצ׳ר, מנהיגות השתתפותית ואיך להפוך קהל לקהילה.

bottom of page