מערכת לניהול ואוטומציה של קמפיינים

המערכת נועדה לשליטה ובקרה של קמפיינים. לא רק להציג נתונים אלא גם לעשות
פעולות בצורה אוטומטית על ידי אלגוריתם שמפתח את הנתונים עצמם בצורה ידנית
על ידי אנליזה של מנהלי שיווק.